มุมตายของการบำรุงรักษาแชสซีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหน

2021/01/18

แชสซีเซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ "ล้ำค่า" ชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปจะต้องมีการปัดฝุ่นและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้ดี ในความเป็นจริงเรามักมองข้ามบางส่วนไประหว่างการบำรุงรักษาดังนั้นอะไรคือจุดจบของการบำรุงรักษาของเรา? ลองดูคำแนะนำของที่ปรึกษาการบำรุงรักษามืออาชีพ

ในแง่หนึ่งคือการรักษาการกระจายความร้อนและระบายอากาศออกจากแชสซีเซิร์ฟเวอร์ หม้อน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโฮสต์เนื่องจากเครื่องประมวลผลข้อมูลจำนวนมากระหว่างการทำงานซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนจำนวนมากดังนั้นจึงต้องกระจายไปตามเวลา โดยทั่วไปจะกำจัดเฉพาะฝุ่นภายนอกโฮสต์เท่านั้นในระหว่างการบำรุงรักษา แต่ฝุ่นบนพัดลมจะไม่ชัดเจนในเวลา การสะสมของฝุ่นในระยะยาวจะส่งผลต่อเครื่องได้ง่าย

ประการที่สองคือการบำรุงรักษาพื้นฐานของแชสซีเซิร์ฟเวอร์ ในความเป็นจริงไม่มีความสนใจเป็นพิเศษในการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ทุกวันตราบใดที่ไม่ได้รับผลกระทบร้ายแรงก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ การกำจัดฝุ่นอย่างทันท่วงทีทุกวันและการกำจัดฝุ่นภายในอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ใช้งานเครื่องได้ตามปกติ